รูปภาพฐานกิจกรรม STEM ผ่านธรรมชาติ และรูปภาพอาหาร

ฐานกิจกรรม : ตามล่าหาขุมทรัพย์ (ทิศและแผนผัง)

ฐานกิจกรรม : วัดความสูงของต้นไม้และเส้นรอบวง

ฐานกิจกรรม : ใต้ร่มเงาของพฤกษา (ความหนาแน่นของเรือนยอดไม้)

ฐานกิจกรรม : มหัศจรรย์ลวดลายใบไม้ (ความรู้เกี่ยวกับใบไม้)

ฐานกิจกรรม : การเดินทางของพฤกษา
(การขยายและการกระจายพันธุ์พืช)


ฐานกิจกรรม : สีสันบนลายผ้า (ผ้ามัดย้อม)

ฐานกิจกรรม : วิศวกรน้อยกับจรวดขวดน้ำ 
(แข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ)

ฐานกิจกรรม : การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร (พลังงานจากแสงอาทิตย์)
• การใช้ประโยชน์โซล่าเซลล์ ด้านการเกษตร • มะนาววัยใส • น้ำหมักชีวะภาพ

กิจกรรมสันทนาการ   

กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติยามเช้า พืชและสัตว์ ส่องนก

กิจกรรมดูแมลงและดูดาว (บริการข้าวจี่ ข้าวเกรียบว่าว ข้าวโพดปิ้ง)

 กิจกรรมวาฬล่าเหยื่อ (ทบทวนความรู้ผ่านเกมส์ลูกบอลในน้ำ) 

อาหารเช้าอาหารกลางวัน


อาหารเย็น


อาหารว่าง

ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทย์ วิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์สะเต็ม ค่ายสะเต็มวิทยาศาสตร์ ค่ายสะเต็ม ค่ายวิทย์สะเต็ม สะเต็ม
ค่าย วิทยาศาสตร์ STEM ค่าย STEM ค่ายวิทยาศาสตร์ STEM stem ค่ายวิทยาศาสตร์
ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทย์  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพลังงานและนวัตกรรม โครงการค่ายวิทยาศาสตร์   SME ค่าย วิทย์ คณิต อังกฤษ SMT ค่าย วิทย์ คณิต เทคโนโลยี Gifted นักเรียนความสามารถพิเศษ

Visitors: 117,190