แรงบันดาลจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กิจกรรมค่าย STEM แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ  โดย ดร. ทักษิณ อาชวาคม

 สนุกกับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รูปแบบใหม่ โดยมีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของป่าเขาใหญ่เป็นแรงบันดาลใจ

ในหลักสูตร 3 วัน 2 คืน กับฐานความรู้ที่สามารถเลือกได้ 7 ฐาน และกิจกรรมเสริมทักษะที่ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง

เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัด 

ฝึกฝนการคิดเชิงวิเคราะห์ กระตุ้นให้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

โรงเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการปรับหลักสูตรได้ตามที่ต้องการ

บริหารจัดการหลักสูตรโดย ดร. ทักษิณ อาชวาคม ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ปี พ.ศ. 2545-2559

 ตัวอย่างกิจกรรม

ศึกษาชีวิตธรรมชาติกลางวันและกลางคืน รู้จักนกและผีเสื้อ การเดินทางของพฤกษา ความลับบนยอดไม้ มหัศจรรย์ลวดลายใบไม้ ตามล่าหาขุมทรัพยเรียนรู้เรื่องทิศและแผนผัง ลงน้ำวาฬล่าเหยื่อ เรียนรู้จากดวงดาวและแมลงกลางคืน ปิ้งย่างข้าวจี่ ข้าวเกรียบว่าว สร้างสีสันบนลายผ้า วิศวกรน้อยกับจรวดขวดน้ำ ฯลฯ


 หลักสูตร 3 วัน 2 คืน

 ราคา:             คนละ 2,400 บาท (ห้องปรับอากาศ)

 เหมาะสำหรับ :   นักเรียนระดับประถม – มัธยมศึกษา

                    และผู้ปกครองที่ต้องการร่วมกิจกรรมกับบุตรหลาน

                    (ราคารวมอาหารหลัก 7 มื้อ อาหารว่าง 4 มื้อ และค่ากิจกรรม)

 สถานที่ :         ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ (ซี แอนด์ ซี เขาใหญ่ รีสอร์ท)

                    98 ม. 6 บ้านซับใต้ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

 

กิจกรรมค่าย STEM แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สนุกกับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รูปแบบใหม่ โดยมีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของป่าเขาใหญ่เป็นแรงบันดาลใจ

ในหลักสูตร 2 วัน 1 คืน กับฐานความรู้ที่สามารถเลือกได้ 5 ฐาน และกิจกรรมเสริมทักษะที่ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง

เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัด 

ฝึกฝนการคิดเชิงวิเคราะห์ กระตุ้นให้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

โรงเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการปรับหลักสูตรได้ตามที่ต้องการ 

บริหารจัดการหลักสูตรโดย ดร. ทักษิณ อาชวาคม ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ปี พ.ศ. 2545-2559

 ตัวอย่างกิจกรรม

ศึกษาชีวิตธรรมชาติกลางวันและกลางคืน รู้จักนกและผีเสื้อ การเดินทางของพฤกษา ความลับบนยอดไม้ มหัศจรรย์ลวดลายใบไม้ ตามล่าหาขุมทรัพยเรียนรู้เรื่อง ทิศและแผนผัง ลงน้ำวาฬล่าเหยื่อ เรียนรู้จากดวงดาวและแมลงกลางคืน ปิ้งย่างข้าวจี่ ข้าวเกรียบว่าว สร้างสีสันบนลายผ้า วิศวกรน้อยกับจรวดขวดน้ำ ฯลฯ


 หลักสูตร 2 วัน 1 คืน

 ราคา:             ห้องปรับอากาศ 1,800 บาท/คน

 เหมาะสำหรับ :   นักเรียนระดับประถม – มัธยมศึกษา

                    และผู้ปกครองที่ต้องการร่วมกิจกรรมกับบุตรหลาน

                    (ราคารวมอาหารหลัก 4 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ และค่ากิจกรรม)

 สถานที่ :         ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ (ซี แอนด์ ซี เขาใหญ่ รีสอร์ท)

                    98 ม. 6 บ้านซับใต้ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

หลักสูตรค่าย
 
รูปภาพกิจกรรมและอาหาร
ข้อควรปฏิบัติในการร่วมกิจกรรมค่าย
1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการเดินป่าให้ครบ ไฟฉาย หมวก สมุดบันทึก กระติกน้ำ ปากกา ดินสอ ยารักษาโรคประจำตัว
2. จดบันทึกสิ่งที่พบอย่างตั้งใจ
3. ถ้าจำเป็นจะต้องสัมผัสสิ่งมีชีวิตใดๆ ควรทำด้วยความระมัดระวัง และเมื่อศึกษาเสร็จแล้วให้นำกลับไปไว้ที่เดิม
4. ล้างมือให้สะอาดทันทีที่กลับจากการเดินป่า
5. เดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้
6. ขณะเดินควรระวังต้นไม้ที่มีหนาม
7. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเชื่อฟัง
8. ต้องเตรียมของใช้ส่วนตัวมาเอง ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยารักษาโรคประจำตัว ยากันยุง
   เสื้อกันหนาว รองเท้าผ้าใบ ชุดสำหรับทำกิจกรรมสะเต็มในสระน้ำ ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นอื่นๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ค่าย STEM EDUCATION (3 วัน 2 คืน)
 
ค่าย STEM EDUCATION (2 วัน 1 คืน)

 01 ใบจองค่าย นักเรียน

 01 ใบจองค่าย นักเรียน
 02 คู่มือค่าย STEM นักเรียน 3 วัน 2 คืน .doc

 07 คู่มือค่าย STEM นักเรียน 2 วัน 1 คืน .doc
 03 คู่มือค่าย STEM นักเรียน 3 วัน 2 คืน .pdf

 08 คู่มือค่าย STEM นักเรียน 2 วัน 1 คืน .pdf
 04 คู่มือค่่าย STEM นักเรียน 3 วัน 2 คืน (เล่มเล็ก) .pdf

 09 คู่มือค่าย STEM นักเรียน 2 วัน 1 คืน (เล่มเล็ก) .pdf
 05 กำหนดการค่าย STEM นักเรียน 3 วัน 2 คืน

 10 กำหนดการค่าย STEM นักเรียน 2 วัน 1 คืน
 12 ใบเกียรติบัตร

 12 ใบเกียรติบัตร
                          
                           
                         หมายเหตุ :    
                  -  โรงเรียนที่จัดกิจกรรมค่ายฯ ต้องเตรียมคู่มือค่าย STEM และใบเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนมาในวันเข้าค่ายฯ 
                     สามารถ Download เอกสารได้ที่เวปไซด์นี้
                  -  เตรียมของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แซมพู ผ้าเช็ดตัว เสื้อกันหนาว กางเกงขายาว ไฟฉาย 
                     รองเท้าผ้าใบ ยาประจำตัว ชุดสำหรับทำกิจกรรมสะเต็มในสระน้ำ ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นอื่นๆ
                  -  ส่งแบบฟอร์มใบจองกลับมาที่ Email: saptaicamp@pda.or.th
                          
บัญชีสำหรับโอนเงิน 
ชื่อบัญชี   บริษัท ซับใต้พัฒนา จำกัด    หมายเลขบัญชี   328-1-11605-1
ธนาคาร   กรุงไทย  สาขากลางดง
หรือสั่งจ่ายเช็คในนาม     บริษัท ซับใต้พัฒนา จำกัด
ส่งหลักฐานการโอนมาที่  Email: saptaicamp@pda.or.th 
                                                      กรุณาโอนเงิน 50% ก่อนการเดินทาง 15 วัน

ค่ายวิทย์ ค่ายวิทยาศาสตร์ Stem Stem Education ค่ายสะเต็มศึกษา ค่ายสะเต็ม stem ค่ายวิทย์ ดร. ทักษิณ อาขวาคม
ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้
เป็นหน่วยงานด้านการพัฒนา 1 ใน 17 แห่ง ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์
ที่ก่อตั้งโดยนายมีชัย วีระไวทยะ ตั้งอยู่ที่ บ้านซับใต้ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดผืนป่าธรรมชาติ
มรดกโลกของเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ศูนย์ฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ด้วยการให้ความรู้และอาชีพ
ที่เหมาะสมให้กับชาวบ้านพร้อมสนับสนุนแหล่งทุนสำหรับประกอบอาชีพเพื่อลดภาวะของการบุกรุกพื้นที่ป่า ลดการทำลายชีวิตสัตว์ป่า
และพันธุ์พืชต่างๆ ช่วยให้เกิดการอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่ให้อุดมสมบูรณ์รักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติโดยมีชุมชนร่วมกันดูแล
ค่ายวิทย์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายสะเต็ม ค่ายสะเต็มวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ STEM วิทยาศาสตร์ ค่ายสิ่งแวดล้อม ค่ายพลังงาน
ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้ 
United Nations Environment Programme มอบรางวัล Global 500
ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในด้านการป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมื่อปี พ.ศ. 2533 และ
รางวัล "Equator initiative" ปี พ.ศ. 2545 นอกเหนือจากโครงการด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ดังกล่าวแล้ว
ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ ยังได้จัดทำโครงการธุรกิจเพื่อสังคมควบคู่ไปกับงานด้านการพัฒนา
ภายใต้ชื่อ บริษัทซับใต้ พัฒนา จำกัด โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ซี แอนด์ ซี เขาใหญ่ รีสอร์ท
ที่ให้บริการห้องพักห้องประชุมสัมมนาและร้านอาหาร

ค่าย วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงานและนวัตกรรม ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ เขาใหญ่ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่าย STEM โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ Stem Stem Education ค่ายวิทยศาสตร์ stem  ค่ายStem เข้าค่าย Stem โครงการค่ายStem ค่ายวิทยาศาสตร์ STEM สะเต็มศึกษา
โครงการค่าย วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงานและนวัตกรรม
จากสภาพของพื้นที่และประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ถูกนำมาถ่ายทอดในรูปแบบของการอบรม ค่ายStem  
สัมมนาการจัดค่ายและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้แก่สถาบันการศึกษา องค์กรและผู้สนใจทั่วไป ค่ายวิทยาศาสตร์
ซึ่งบริหารจัดการหลักสูตรโดย 
ดร. ทักษิณ อาชวาคม  ที่ปรึกษาโครงการ (ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ปี พ.ศ. 2545-2559)  สะเต็ม
 

โครงการ RSSI UK SUMMER CAMP  ขอเชิญน้องๆนักเรียนผู้ปกครองและผู้สนใจ ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ 
ในการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนกับเจ้าของภาษา ที่โรงเรียนสอนภาษาชั้นนำในเมือง Oxford ประเทศสหราชอาณาจักร
และได้ท่องเที่ยวทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
#1 โดย: luxchids [IP: 159.192.243.xxx]
เมื่อ: 2019-02-22 14:31:38
ค่ายนี้เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับและผู้ปกครองที่ต้องการร่วมเรียนรู้กับบุตรหลาน

ชื่อผู้ตอบ:

ค่ายวิทย์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายสะเต็ม ค่ายสะเต็มวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ STEM วิทยาศาสตร์ 
STEM   ค่ายSTEM Education  STEM Education  STEM Education camp  STEM Education family camp   ตัวอย่างกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ซับใต้  โครงการค่าย  วิทยาศาสตร์  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์นครราชสีมา  วิทยาศาสตร์ค่ายวิทย์ซัใต้

โครงการค่าย  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพลังงานและนวัตกรรม  ซีแอนด์ซี  ซีแอนด์ซีซับใต้  สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน  นายมีชัยวีระไวทยะ  บ้านซับใต้ 
อุธยานแห่งชาติเขาใหญ่  งานด้านการบริการที่พักและร้านอาหารซีแอนอ์ซีเขาใหญ่  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม              โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนครราชสีมา  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมโคราช  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์โคราช
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์นครราชสีมา  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ปักธงชัย  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมปักธงชัย
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมวังน้ำเขียว  เข้าค่ายวิทยาศาสตร์  กิจกรรมเข้าค่าย  กิจกรรมเข้าค่ายวิทย์  กิจกรรมเข้าค่ายวิทย์  เข้าค่ายสิ่งแวดล้อม
เที่ยวเขาใหญ่  วังน้ำเขียว  เดินป่า  เข้าค่ายเดินป่า  ที่พักร้านอาหารเขาใหญ่  ร้านอาหารเขาใหญ่  เข้าค่ายโคราช  เข้าค่ายเขาใหญ่  เข้าค่ายนครราชสีมา  ส่องนก
กิจกรรมส่องนกเขาใหญ่  ส่องนกโคราช  ส่องสัตว์เขาใหญ่  ส่องสัตว์  นครราชสีมา  ส่องสัตว์โคราช  บ้านซับใต้  ดงพญาเย็น  โคราช  นครราชสีมา  ปักธงชัย ปากช่อง  วังน้ำเขียว  ห้องพัก  ร้านอาหาร  ซับใต้  ซีแอนด์ซี  ซีแอนด์ซีซับใต้  ซีแอนด์ซีนครราชสีมา  ซีแอนด์ซีบ้านซับใต้  cabbages & condoms 
cabbages & condoms โคราช  cabbages & condoms บ้านซับใต้  cabbages & condoms ศูนย์ซับใต้  c & c ซับใต้  c & c โคราช  c & c เขาใหญ่ 
อำเภอปากช่อง  เขาใหญ่  ค่าย  เข้าค่าย  ที่พักแถวโคราช  ที่พักแถวปักธงชัย  ที่พักแถววังน้ำเขียว  ที่พักแถวเขาใหญ่  ร้านอาหารอร่อยแถวโคราช 
ร้านอาหารอร่อยแถวปักธงชัย ร้านอาหารอร่อยแถววังน้ำเขียว  ร้านอาหารอร่อยแถวนครราชสีมา  ร้านอาหารแนะ  ร้านอาหารแนะเขาใหญ่  ร้านอาหารแนะโคราชร้านอาหารแนะวังน้ำเขียว   ร้านอาหารแนะบ้านซับใต้  ร้านอาหารแนะนครราชสีมา  ที่พักสวยๆ  ที่พักสวยแถวโคราช  ที่พักสวยเขาใหญ่   ที่พักสวยวังน้ำเขียว  ที่พักสวยปักธงชัย   โรงแรมแถวโคราช  โรงแรมแถวปากช่อง   โรงแรมแถววังน้ำเขียว  โรงแรมแถวเขาใหญ่   โรงแรมแถวนครราชสีมา 

Visitors: 59,682