รูปภาพฐานกิจกรรม STEM ผ่านธรรมชาติ และรูปภาพอาหาร

  กิจกรรมที่ 1 
ฐานการเรียนรู้ STEM ผ่านธรรมชาติ
ฐานที่ 1 : มหัศจรรย์ลวดลายใบไม้
  
ฐานที่ 2 : ตามล่าหาขุมทรัพย์
ฐานที่ 3 : ใต้ร่มเงาของพฤกษา
(ความหนาแน่นของเรือนยอดไม้)
ฐาน หาความหนาแน่นเรือนยอด ใช้ Densiometer วัดความหนาแน่นเรือนยอดไม้ 
ฐานที่ 4 : ความลับของต้นไม้ อ้อมกอดธรรมชาติ
ฐานความลับของต้นไม้ (วัดความสูงต้นไม้) ใช้ Clinometer วัดมุม หามุม คำนวณความสูง ปริมาตร
กิจกรรมที่ 2 
วาฬล่าเหยื่อ
กิจกรรมวาฬล่าเหยื่อ (เกมส์ลูกบอลในน้ำ คณิตศาสตร์ เคมี และภาษาอังกฤษ) 
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมดูแมลงและดูดาว (บริการข้าวจี่ ข้าวเกรียบว่าว ข้าวโพดปิ้ง มาร์ชเมลโล)
 
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติยามเช้า พืชและสัตว์ ส่องนก


กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติยามเช้า พืช และสัตว์ ส่องสัตว์ โดยมีกล้อง 250 ตัว
 
 
กิจกรรมที่ 5
ฐานการเรียนรู้ STEM ผ่านธรรมชาติ
ฐานที่ 5 : การเดินทางของพฤกษา


ฐานกิจกรรม : การเดินทางของพฤกษา (การขยายและการกระจายพันธุ์พืช)
 
 
ฐานที่ 6 : สีสันบนลายผ้า
ฐานกิจกรรม : สีสันบนลายผ้า (ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ และสีสังเคราะห์)
กิจกรรมที่ 6
วิศวกรน้อยกับจรวดขวดน้ำ 
ฐานกิจกรรม : วิศวกรน้อยกับจรวดขวดน้ำ (แข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ)  
กิจกรรมที่ 7
สันทนาการ (การแสดงเกี่ยวกับหัวข้อ STEM)
   

กิจกรรมสันทนาการ การแสดงเกี่ยวกับหัวข้อ STEM
 
 

กิจกรรมวาดภาพ แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปภาพอาหาร

อาหารเช้า
อาหารกลางวันอาหารเย็นอาหารว่าง

ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทย์ วิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์สะเต็ม ค่ายสะเต็มวิทยาศาสตร์ ค่ายสะเต็ม ค่ายวิทย์สะเต็ม สะเต็ม
ค่าย วิทยาศาสตร์ STEM ค่าย STEM ค่ายวิทยาศาสตร์ STEM stem ค่ายวิทยาศาสตร์
ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทย์  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพลังงานและนวัตกรรม โครงการค่ายวิทยาศาสตร์   SME ค่าย วิทย์ คณิต อังกฤษ SMT ค่าย วิทย์ คณิต เทคโนโลยี Gifted นักเรียนความสามารถพิเศษ

Visitors: 175,083