โรงเรียนที่จัดกิจกรรมค่ายฯ ต้องเตรียมคู่มือค่าย STEM และใบเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนมาในวันเข้าค่ายฯ
สามารถ Download เอกสารคู่มือค่าย ตามลิงก์ด้านบน


Visitors: 171,886