หลักสูตรค่าย

STEM Education
Science · Technology · Engineering · Mathematics
กระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         จากแนวคิดของ ดร.ทักษิณ อาชวาคม เพื่อรูปแบบใหม่ของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการบูรณาการ ความรู้ จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สร้างเป็นแรงบันดาลใจสู่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ที่สามารถจะนำมาใช้ในวิชาเรียนปกติหรือประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันนักเรียนจะได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ การวางแผนและแก้ไขปัญหาที่ใช้กระบวนการคิดแบบเชิงวิศวกรรม เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ แบบไร้ขีดจำกัดฝึกฝน     การคิดเชิงวิเคราะห์ โรงเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกหรือปรับกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง การจัดหลักสูตรในรูปแบบของครอบครัวสะเต็ม                     ที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพิ่มความอบอุ่นในครอบครัว


    

ค่าย วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    โดยมีหลักสูตรประกอบด้วย

    - ค่าย STEM แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       (หลักสูตร 3 วัน 2 คืน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
        
(หลักสูตร 2 วัน 1 คืน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   
    - ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
      ระยะเวลาของการจัดอบรมหรือจัดค่าย
   
- 2 วัน 1 คืน
 
 
- 3 วัน 2 คืนค่าย STEM ค่ายวิทย์ ค่ายวิทยาศาสตร์ สะเต็ม STEM Education 
ค่ายสเต็ม 

                                                                               กิจกรรมในการจัดค่าย
                                                                               - ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดูดาว ดูแมลง ส่องนก)
                                                                               - ศึกษาพลังงานทดแทน
                                                                               - เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
                                                                               - เพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์


                                                                  นอกจากนี้ ยังมีให้บริการท่องเที่ยว เดินป่าศึกษาธรรมชาติ นำโดยไกด์เยาวชนในท้องถิ่น
                                                             กิจกรรมสร้างความสมัคคี
ในองค์กร  Team Building กิจกรรม Walk Rally  การจัดเลี้ยง แคมป์ปิ้ง
                                                             และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
 
ค่ายสเต็มศึกษา ค่ายสะเต็มศึกษา ค่่ายวิทยาศาสตร์ ค่าย STEM CAMP  ค่ายวิทย์ Stem Education ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายSTEM ค่าย STEM CAMP ค่าย stem ค่าย STEM 


กิจกรรมค่ายสะเต็ม


ข้อควรปฏิบัติในการร่วมกิจกรรมค่าย
1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการเดินป่าให้ครบ ไฟฉาย หมวก สมุดบันทึก กระติกน้ำ ปากกา ดินสอ ยารักษาโรคประจำตัว
2. จดบันทึกสิ่งที่พบอย่างตั้งใจ
3. ถ้าจำเป็นจะต้องสัมผัสสิ่งมีชีวิตใดๆ ควรทำด้วยความระมัดระวัง และเมื่อศึกษาเสร็จแล้วให้นำกลับไปไว้ที่เดิม
4. ล้างมือให้สะอาดทันทีที่กลับจากการเดินป่า
5. เดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้
6. ขณะเดินควรระวังต้นไม้ที่มีหนาม
7. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเชื่อฟัง
8. ต้องเตรียมของใช้ส่วนตัวมาเอง ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยารักษาโรคประจำตัว ยากันยุง
   เสื้อกันหนาว รองเท้าผ้าใบ ชุดสำหรับทำกิจกรรมสะเต็มในสระน้ำ ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นอื่นๆ

 
 
ค่าย วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงานและนวัตกรรม สะเต็ม stem Stem STEM ค่าย Stem Education Stem Education เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ค่าย STEM รับจัดค่าย STEM CAMP
รูปใหม่ของการจัดค่าย ผ่านการเรียนรู้จากธรรมชาติ บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
ค่ายสะเต็ม stem STEM CAMP  ค่าย Stem Education Stem Education เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายSTEM 
รับจัดค่าย STEM CAMP 
Visitors: 81,651