หลักสูตรค่าย

STEM EDUCATION
Science · Technology · Engineering · Mathematics
กระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   จากแนวคิดของ ดร.ทักษิณ อาชวาคม เพื่อรูปแบบใหม่ของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการบูรณาการความรู้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายของซับใต้แคมป์ ซึ่งมีพื้นที่ธรรมชาติเชื่อต่อกับผืนป่าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สร้างเป็นแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ที่สามารถจะนำมาใช้ในวิชาเรียนปกติหรือประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันนักเรียนจะได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ การวางแผนและแก้ไขปัญหาที่ใช้กระบวนการคิดแบบเชิงวิศวกรรม เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ แบบไร้ขีดจำกัด ฝึกฝน เสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ โรงเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกหรือปรับกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง การจัดหลักสูตรในรูปแบบของครอบครัวสะเต็มที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพิ่มความอบอุ่นในครอบครัว

 

ค่ายSTEM

ค่ายแรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

                - 2 วัน 1 คืน

                - 3 วัน 2 คืน

                กิจกรรมในการจัดค่าย STEM
                   - เรียนรู้ฐานกิจกรรม STEM ผ่านธรรมชาติ แบบบูรณาการ กิจกรรมที่ผนวกรวม                                  คณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ ไปจนถึง ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ 

                  - เรียนรู้กิจกรรมโลกดาราศาสตร์ การใช้แผนที่ดาว การดูดาวแบบกลุ่มดาว การประกอบและ                      การใช้กล้องโทรทรรศน์ 

                                                                                           - เรียนรู้ สำรวจ ธรรมชาติ อาณาจักรพืชและสัตว์ ระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อม

                                                                                           - เรียนรู้ สร้างเสริมทักษณะ ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และการประดิษฐ์ 

                                                                                           - เรียนรู้ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การแสดงออก และการนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์


               นอกจากนี้ ยังมีให้ 
บริการท่องเที่ยว เดินป่าศึกษาธรรมชาติ นำโดยไกด์เยาวชนในท้องถิ่น กิจกรรมสร้างความสามัคคีในองค์กร  Team Building กิจกรรม Walk                   Rally  การจัดเลี้ยง แคมป์ปิ้ง และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ                                                         

 ค่ายสเต็มศึกษา ค่ายสะเต็มศึกษา ค่่ายวิทยาศาสตร์ ค่าย STEM CAMP  ค่ายวิทย์ Stem Education ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายSTEM ค่าย STEM CAMP ค่าย stem ค่าย STEM 

กิจกรรมค่ายสะเต็ม


ข้อควรปฏิบัติในการร่วมกิจกรรมค่าย
1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการเดินป่าให้ครบ ไฟฉาย หมวก สมุดบันทึก กระติกน้ำ ปากกา ดินสอ ยารักษาโรคประจำตัว
2. จดบันทึกสิ่งที่พบอย่างตั้งใจ
3. ถ้าจำเป็นจะต้องสัมผัสสิ่งมีชีวิตใดๆ ควรทำด้วยความระมัดระวัง และเมื่อศึกษาเสร็จแล้วให้นำกลับไปไว้ที่เดิม
4. ล้างมือให้สะอาดทันทีที่กลับจากการเดินป่า
5. เดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้
6. ขณะเดินควรระวังต้นไม้ที่มีหนาม
7. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเชื่อฟัง
8. ต้องเตรียมของใช้ส่วนตัวมาเอง ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยารักษาโรคประจำตัว ยากันยุง
   เสื้อกันหนาว รองเท้าผ้าใบ ชุดสำหรับทำกิจกรรมสะเต็มในสระน้ำ ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นอื่นๆ

 
 
ค่าย วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลังงานและนวัตกรรม สะเต็ม stem Stem STEM ค่าย Stem Education Stem Education เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ค่าย STEM รับจัดค่าย STEM CAMP
รูปใหม่ของการจัดค่าย ผ่านการเรียนรู้จากธรรมชาติ บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
ค่ายสะเต็ม stem STEM CAMP  ค่าย Stem Education Stem Education เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายSTEM 
รับจัดค่าย STEM CAMP 
Visitors: 169,566