ติดต่อ

  

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้
 COMMUNITY - BASED INTEGRATED
 RURAL DEVELPOMENT CENTER - SAP TAI
 สนใจติดต่อ  ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ 
 ที่อยู่     98  หมู่ 6 บ้านซับใต้ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
 Mobile  081-5354329  086-4762326   089-9071130   081-9949004
 สำนักงานกรุงเทพ ฯ    (02) 229 4611 ต่อ 411, 412
 E-mail   saptaicamp@pda.or.th
 Website   saptaicamp.com
 Line ID  0864762326
 FB fanpage  SaptaiCamp

บัญชีสำหรับโอนเงิน 

ชื่อบัญชี 
บริษัท ซับใต้พัฒนา จำกัด   หมายเลขบัญชี  328-1-11605-1
ธนาคาร  
กรุงไทย  สาขามวกเหล็ก   
หรือสั่งจ่ายเช็คในนาม     บริษัท ซับใต้พัฒนา จำกัด
ส่งหลักฐานการโอนมาที่  Email: saptaicamp@pda.or.th 
                                                               
                                                               กรุณาโอนเงิน 50% ก่อนการเดินทาง 15 วัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม


Visitors: 54,011