สถานที่

 
อาคาร A เป็นห้องพักแบบปรับอากาศ พักได้ห้องละ 2 - 4 คน
ร้านอาหาร
สถานที่กิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทย์  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพลังงานและนวัตกรรม โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ 

SME ค่าย วิทย์ คณิต อังกฤษ SMT ค่าย วิทย์ คณิต เทคโนโลยี Gifted นักเรียนความสามารถพิเศษ

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์นครราชสีมา โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ STEM   

เข้าค่ายวิทยาศาสตร์  กิจกรรมเข้าค่าย  กิจกรรมเข้าค่ายวิทย์  กิจกรรมเข้าค่ายวิทย์  เข้าค่ายสิ่งแวดล้อม เขาใหญ่  วังน้ำเขียว  เดินป่า  เข้าค่ายเดินป่า
ที่พักร้านอาหารเขาใหญ่ 


ร้านอาหารเขาใหญ่  เข้าค่ายโคราช  เข้าค่ายเขาใหญ่  เข้าค่ายนครราชสีมา ส่องนก ห้องพัก  ร้านอาหาร  เขาใหญ่  ค่าย  เข้าค่าย ที่พักแถวโคราช 
ที่พักแถวปักธงชัย  ที่พักแถววังน้ำเขียว 
ที่พักแถวเขาใหญ่   ที่พักสวยๆ  ที่พักสวยแถวโคราช ร้านอาหาร

Visitors: 117,190