สถานที่

อาคาร A ตึก 2 ชั้น มี 15 ห้อง
เป็นห้องพักแบบปรับอากาศ 
นอนได้ 62 คน
อาคาร B ตึก 2 ชั้น มี 17 ห้อง และนอนรวม 1 ห้อง
เป็นห้องพักแบบปรับอากาศ นอนได้ 86 คน
อาคาร C ตึก 2 ชั้น มี 8 ห้อง 
เป็นห้องพักแบบปรับอากาศ นอนได้ 28 คน
อาคาร VIP ตึก 3 ชั้น มี 8 ห้อง 
เป็นห้องพักแบบปรับอากาศ นอนได้ 24 คน

ที่จอดรถบัสได้ 6 คัน

ที่นั่งรับประทานอาหารได้ 220 ที่

สระน้ำ มี 2 ชั้น พร้อมจากุดชี่ และสไลด์เดอร์

ห้องประชุม

ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทย์  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพลังงานและนวัตกรรม โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ SME ค่าย วิทย์ คณิต อังกฤษ SMT ค่าย วิทย์ คณิต เทคโนโลยี Gifted นักเรียนความสามารถพิเศษ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์นครราชสีมา โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ STEM  เข้าค่ายวิทยาศาสตร์  กิจกรรมเข้าค่าย  กิจกรรมเข้าค่ายวิทย์  กิจกรรมเข้าค่ายวิทย์  เข้าค่ายสิ่งแวดล้อม เขาใหญ่  วังน้ำเขียว  เดินป่า  เข้าค่ายเดินป่า ที่พักร้านอาหารเขาใหญ่  ร้านอาหารเขาใหญ่  เข้าค่ายโคราช  เข้าค่ายเขาใหญ่  เข้าค่ายนครราชสีมา ส่องนก ห้องพัก  ร้านอาหาร  เขาใหญ่  ค่าย  เข้าค่าย ที่พักแถวโคราช ที่พักแถวปักธงชัย  ที่พักแถววังน้ำเขียว ที่พักแถวเขาใหญ่   ที่พักสวยๆ  ที่พักสวยแถวโคราช ร้านอาหาร
Visitors: 171,879